DOELSTELLING

Het dagverblijf Natuurlijk met dieren heeft als doelstelling om de deelnemersgroep zowel verticaal als heterogeen op te bouwen. Dat betekent dat de deelnemers in leeftijd kunnen verschillen en ook een verschillende achtergrond en zorgvraag kunnen hebben. Hierdoor ontstaat er een onderling netwerk waar de ene persoon iets voor de andere kan betekenen.


Hetgeen waar wij ons mee profileren is de kleinschaligheid van max. 7 deelnemers per dag. Daarnaast is het een grote meerwaarde dat de begeleiding geboden wordt door één vaste begeleidster samen met een vaste vrijwilligster. Er is dus geen wisseling in personeel, m.u.v. ziekte/vakantie, dan is er sprake van een invalskracht.

Wij geven de deelnemer begeleiding op maat bij zijn/haar persoonlijke ondersteuningsvraag op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Samen met de deelnemer maken wij een persoonlijk ‘Dagbestedingsplan’, waarin wensen en doelen helder omgeschreven zijn en in praktijk nagestreefd en geëvalueerd worden.

VISIE

De kracht van dit dagverblijf zijn onze dieren die de deelnemers uitdagen en inspireren, om gewenste vaardigheden te ontwikkelen en hun leven meer kleur te geven.


“Dieren hebben een positief effect op de lichamelijke en emotionele gesteldheid van mensen… Zo zijn er onderzoeken gedaan naar Animal-Assisted Therapy (AAT) met honden en katten, waaruit bleek dat de interactie tussen mens en dier het stressniveau verlaagt en een positief effect heeft op zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en kwaliteit van leven. Noorse onderzoekers hebben aangetoond dat het werken met dieren op een boerderij positieve invloeden heeft op zelfredzaamheid en copingmogelijkheden (het leren omgaan met beperkingen, problemen en stress).” -Bron: www.diereninzorgenwelzijn.nl/documentatie

Het werken in en vooral het genieten van de natuur is een ander belangrijk aspect. Lekker buiten bezig zijn, een klusje voor iemand anders doen, werken in de moestuin, wandelen met de honden, boslucht inademen of aan een meertje picknicken... Dit geeft de deelnemers positieve energie en een tevreden gevoel.

De deelnemers kunnen op een vrijblijvende manier meedoen aan allerlei activiteiten en werkzaamheden. Ze leren hun huidige mogelijkheden en interesses kennen en te benutten en/of verder uit te breiden. Spelenderwijs oefenen ze gewenste vaardigheden, dragen ze verantwoordelijkheid, weten hun grenzen te verleggen en helpen de medemens waardoor zelfvertrouwen groeit,
prestaties verbeteren en hun eigenwaarde toeneemt.